Rättsområden
Affärsjuridik
Vi biträder vid avtalsförhandlingar, förhandlar om och genomför köp och försäljning av företag, upprättar och granskar kommersiella avtal samt medverkar vid bolagsstämmor.
Konkursförvaltning
Advokatfirman Bodén har mycket erfarna konkursförvaltare och biträder även vid företagsrekonstruktioner eller ackordsförhandlingar.
Brottmål
Vi har lång erfarenhet av att jobba med brottmål. Byrån företräder både klienter som står åtalade för brott och klienter som har blivit utsatta för brott.
Idrottsjuridik
Vi är medlemmar i Svensk Idrotts-juridisk förening och i samarbete med advokat Don Baizley, Winnipeg, Kanada, företräder vi ett stort antal framgångsrika idrottsmän.
Avtals- & köprätt
Avtals- och köprätt är centrala rättsområden som aktualiseras i många av byråns uppdrag. Vi har en betydande erfarenhet av att biträda våra klienter med att förhandla fram och upprätta olika typer av avtal eller vid tvister i samband med ingångna avtal eller köp.
Om Byrån
Advokatfirman Bodén AB har sitt säte i Örnsköldsvik sedan starten 1979 och vårt kontor finner Du på Stora Torget 2 i Örnsköldsvik 2 tr ovanför Swedbank. Med en bred juridisk kompetens arbetar byrån med att företräda privatpersoner i allmänjuridiska frågor och företag i affärsmässiga spörsmål. Härutöver arbetar vi i stor utsträckning med obeståndsfrågor inkl. konkursförvaltning. Vi medverkar självklart till att Du som klient får del av de förmåner Dina försäkringar kan ge upphov till såsom t ex rättsskydd och även allmän rättshjälp. Detta reducerar normalt Din kostnad för vårt biträde markant.